Par tīrību

Kāpēc jātīra un ko Jūs iegūstat?

DRAUDS VESELĪBAI! Plašākā sabiedrības daļa nemaz nenojauš, ka ar sūnām, ķērpjiem, aļģēm un sēnēm apauguši pievadceļi, ietves, ēkas fasādes un jumts ir tiešs apdraudējums veselībai.

ĪPAŠUMA ILGMŪŽIBA! Uz katra īpašuma agrāk vai vēlāk parādās sūnas, aļģes, ķērpji un sēnītes, kas tiešā veidā ietekmē ēkas būvniecībā izmantoto materiālu ilgmūžību.

Mēs tīram:

 • jumtus un notekas,
 • ietves un ceļus,
 • fasādes,
 • industriālus objektus,
 • cauruļvadus,
 • graffiti.

Tīrot Jūsu īpašumu ar mūsu izmantotajām tehnoloģijām, Jūs un Jūsu īpašums iegūst:

 • Drošību Jums un Jūsu ģimenes veselībai
 • Materiālu, kas tika izmantoti īpašuma būvniecībā, ekspluatācijas ilgums tiek paildzināts līdz maksimumam
 • Resursu ekonomija – nav vajadzīgi papildus līdzekļi sabojāto konstrukciju remontam. Uzticot šos darbus profesionāļiem izsargāsities no riska sabojāt Jūsu īpašumu un pašu veselību.
 • 100 % efektīvas mazgāšanas metodes ar videi draudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem visa veidu netīrības noņemšanai
 • Regulāri mazgājot Jūsu īpašumu, tas atgūst iepriekšējo izskatu un Jums būs gandarījums, ka ar Jūsu lolojamo vietu viss būs labi un tā kalpos vēl ilgi, ja vien Jūs par to rūpēsieties ar profesionālām metodēm, kuras ir apliecinājušas sevi Eiropā un pasaulē.